(1)
M.Kakharova; D.Yusupova. NEW APPROACHES TO LESSON PLAN. Euro. J. Hum. Edu. Adv. 2022, 3, 40-42.